UNGDOMSRÅDET

Sør-Varanger ungdomsråd består av to representanter fra hver av ungdomsskolene i kommunen, samt fra Basen og den videregående skolen. Er du interessert i å sitte i ungdomsrådet eller vil melde opp saker, bes du ta kontakt med ungdomsrådskoordinator Harald Sørensen på hso@svk.no